I made this widget at MyFlashFetish.com.

30 Ogos 2014

Jual Beli Emas Secara Bertangguh.


Dalam bab Riba atau Kewangan.

Riba adalah ibu dosa dalam bab kewangan sebagaiman arak adalah ibu dosa dalam bab makan minum.

Nabi pernah ingatkan " Sesungguhnya...ujian umatku adalah harta"

Saidina Umar dalam pentadbiran " Jangan berjual beli dalam pasar kami kecuali setelah mendalami hukum agama tentang halal dan  haram"

Akademi Jual Beli tiada. Sepatutnya ada belajar cara jual beli cara Islam.

Kata Nabi Muhammad SAW "Apabila riba dan zina berleluasa, tandanya mereka telah menghalalkan azab Allah ke atas mereka"

Imam Nawawi Ijma' pengharaman riba. Dalam kategori dosa besar. Ia diharamkan oleh semua agama.

Surah Al-Baqarah 278
" Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah, tinggalkan saki baki riba sekiranya kamu beriman. Sekiranya kamu tidak meninggalkannya setelah kamu mengetahuinya, maka isytiharkan perang terhadap Allah dan Rasulnya da jika kamu bertaubat, kamu boleh mengambil modalnya"

Hukum penggunaan emas dan perak.

Jual beli emas secara ansuran.

Beli barang emas RM 2,000 bayar 10 kali. Ini banyak terjadi di kampung-kampung kita. Berlaku dalam masyarakat. Hukum beli secara ansuran dan berperingkat ini ada 2 pendapat:

Pendapat 4 mazhab (Syafei, Hanafi, Ahmad dan Maliki) Majoriti Ulama' : Haram kerana ia merupakan jual beli emas walaupun telah dibentuk. Ia tidak terkeluar dari sifat emas.

Pendapat beberapa sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Ubbadah bin Somit,  beberapa ulama' kontemporari : Haram kerana terlibat dengan riba.

Kitab Tizkar mengatakan ijma' mengatakan emas dengan emas sama ada dalam bentuk serbuk dan apa sahaja yang telah dibentuk, hukum tetap dilarang daripada berlaku pertambahan timbangan berat, jadi haram jual beli secara hutang atau bertangguh.

Kitab Mughni Muhtaj, Syeikh Khatib : Hasil tukangan walau telah dibentuk tetap hukum dalam katagori emas.

Seterusnya...boleh dengar sampai tamat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Baju Muslimah