Mutiara Kata Untuk Murabbi.

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PUJIAN, DIA BELAJAR MENGHARGAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN CELAAN, DIA BELAJAR MEMAKI"

"JIKA MURID DIAJAR CEMUHAN, DIA BELAJAR RENDAH DIRI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PERSAHABATAN, DIA BELAJAR MENYAYANGI"

"JIKA MURID DIAJAR PERMUSUHAN, DIA BELAJAR BERKELAHI"

"JIKA MURID DIAJAR JAMINAN, DIA BELAJAR MEMPERCAYAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PENGHINAAN, DIA BELAJAR MENYESALI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN KEADILAN, DIA BELAJAR KESAKSAMAAN"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN DISKRIMINASI, DIA BELAJAR MEMENTINGKAN DIRI"

21 Januari 2010

Lelaki dan perempuan
Fitrah bagi lelaki dan perempuan. Inilah tajuk yang aku ajar kat budak f1 sek agama ni.Aku mulakan dengan lagu 'Muhasabah cinta'. Daripada lagu ni, byk jawapan budak2 yang masih fresh ni bagi. kadang2 nak tergelak jgk.hahaha.Diorg bagi kesimpulan kita kne jauhi maksiat.

Bila ditanya "Apa yang kamu faham tentang maksiat?"
"Maksiat adalah persetubuhan...mmm"
Ada pulak kawan2 yg lain menyampuk...
"bersetubuh dengan orang bukan mahram"

Itulah kefahaman mereka tentang maksiat. Entah berapa kali aku menggeleng222 kepala ni. Patutlah muda mudi sekarang kuat berdating. Bercouple. Berpegangan tangan.Bergayut di telefon hingga tengah malam. Macam2 perkara lah. Bagi mereka, asalkan tidak terlanjur n tidak ada yang bernyawa dalam perut di kira halal. Apa nak jadi generasi akan datang. Haram tetap haram dik oiii!

Bagi aku, generasi sekarang tidak tahu mana yang betul dan salah. Kefahaman mereka setakat dalam buku teks je. Pendidikan Islam di sekolah jadi membosankan. Bagaimana nak tarik minat mereka untuk mendalami agama???

Aku minta pelajar2 ni bincang tentang artikal ni dalam bentuk kumpulan...Aku harap diorang boleh memahami dengan jelas tentang fitrah lelaki n permpuan serta adabnya. Ulasan perlu dibuat selepas perbentangan dibuat oleh mereka...

Ini artikal yang aku ambil dari laman web iluvislam:


Bercouple Bukan Budaya Umat Islam

BERCOUPLE, setiap kali kita mendengarnya akan terlintas di benakkita sepasang insan yang sedang mabuk cinta dan dilanda asmaraSalingmengungkapkan rasa sayang serta rindu, yang kemudiannya memasuki sebuahbiduk pernikahan. Lalu kenapa harus dipermasalahkan? Bukankah cinta itu fitrahsetiap anak adam? Bukankah setiap orang memerlukan masa penyesuaian sebelumpernikahan? CINTA, Fitrah Setiap Manusia, MANUSIA diciptakan oleh ALLAH SWTdengan membawa fitrah (instinct) untuk mencintai lawan jenisnya. Sebagaimanafirman-NYA;
Dijadikan indah pada(pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaituwanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kudapilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup didunia, dan di sisi ALLAH lah tempat kembali yang baik (Syurga). (Ali Imran: 14).
Berkata Imam Qurthubi: ALLAH SWT memulai dengan wanita keranakebanyakan manusia menginginkannya, juga kerana mereka merupakan jerat-jeratsyaitan yang menjadi fitnah bagi kaum lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW;
Tiadalah aku tinggalkansetelahku selain fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki daripada wanita. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah)
Oleh kerana cinta merupakan fitrah manusia, maka ALLAH SWTmenjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan nikmat yang dijanjikan bagiorang-orang beriman di syurga dengan bidadarinya.
Dari Abdullah bin Amr binAsh r.a. berkata; Rasulullah SAW bersabda; Dunia ini adalah perhiasan dansebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. (Hadis Riwayat Muslim, NasaI, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi)
ALLAH berfirman;
Di dalam syurga-syurga ituada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. (ar-Rahman: 70)
Namun, Islam tidak membiarkan fitnah itu mengembara tanpabatasannya. Islam telah mengatur dengan tegas bagaimana menyalurkan cinta, jugabagaimana batasan pergaulan antara dua insan berlawanan jenis sebelum nikah,agar semuanya tetap berada pada landasan etika dan norma yang sesuai dengansyariat.


ETIKA PERGAULAN DAN BATASPERGAULAN DI ANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM.
1.Menundukkan pandangan: ALLAH memerintahkan kaum lelaki untukmenundukkan pandangannya, sebagaimana firman- NYA;
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman:Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. (an- Nuur: 30)

Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman, ALLAHberfirman;

Dan katakanlah kepada wanita yang beriman:Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. (an- Nuur: 31)

2.Menutup Aurat; ALLAHberfirman;
dan jangan lah mereka mennampakkan perhiasannya,kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan kaintudung ke dadanya. (an-Nuur:31)

Juga Firman-NYA;
Hai nabi,katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri- isteriorang mukmin: Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, kerana itu mereka tidakdiganggu. Dan ALLAH adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nuur:59).

Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua jenis. Dari Abu Daud Saidal-Khudri r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda:
Janganlahseseorang lelaki memandang aurat lelaki, begitu juga dengan wanita janganmelihat aurat wanita.

3.Adanya pembatas antaralelaki dengan wanita; Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum yang berbezajenis, harus disampaikan dari balik tabir pembatas. Sebagaimana firman-NYA;
Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka(para wanita) maka mintalah dari balik hijab. (al-Ahzaab:53)

4.Tidak berdua-duaan DiAntara Lelaki Dan Perempuan; Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengarRasulullah SAW bersabda: Janganlah seoranglelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya. (HadisRiwayat Bukhari & Muslim) Dari Jabir bin Samurah berkata; Rasulullah SAWbersabda: Janganlah salahseorang dari kalian berdua-duan dengan seorang wanita, kerana syaitan akanmenjadi ketiganya. (Hadis Riwayat Ahmad & Tirmidzi dengan sanadyang sahih)

5.Tidak Melunakkan Ucapan(Percakapan): Seorang wanita dilarang melunakkan ucapannya ketika berbicaraselain kepada suaminya. Firman ALLAH SWT;
Hai isteri-isteri Nabi,kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Makajanganlah kamu tunduk dalam berbicara (berkata-kata yang menggoda) sehinggaberkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya tetapi ucapkanlahperkataan-perkataan yang baik. (al-Ahzaab:32)

Berkata Imam Ibnu Kathir; Ini adalah beberapa etika yang diperintahkan olehALLAH kepada para isteri Rasulullah SAW serta kepada para wanita mukminahlainnya, iaitu hendaklah dia kalau berbicara dengan orang lain tanpa suaramerdu, dalam pengertian janganlah seorang wanita berbicara dengan orang lainsebagaimana dia berbicara dengan suaminya. (
Tafsir Ibnu Kathir 3/350)


6.Tidak Menyentuh KaumBerlawanan Jenis; Dari Maqil bin Yasar r.a. berkata;Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu masihlebih baik daripada menyentuh kaum wanita yang tidak halal baginnya. (Hadis Hasan Riwayat Thabrani dalam Mujam Kabir) Berkata Syaikhal-Abani Rahimahullah; Dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang-orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. (Ash-Shohihah 1/448) Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita meskipun dalamsaat-saat penting seperti membaiat dan lain- lainnya. Dari Aishah berkata; Demi ALLAH, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuhtangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat. (HadisRiwayat Bukhari)

Inilah sebahagian etika pergaulan lelaki dan wanita selain mahram, yang manaapabila seseorang melanggar semuanya atau sebahagiannya saja akan menjadi dosazina baginya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW; Dari Abu Hurairah r.a. dariRasulullah SAW bersabda:
Sesungguhnya ALLAHmenetapkan untuk anak adam bahagiannya dari zina, yang pasti akan mengenainya.Zina mata dengan memandang, zina lisan dengan berbicara, sedangkan jiwaberkeinginan serta berangan- angan, lalu farji yang akan membenarkan ataumendustakan semuanya. (HadisRiwayat Bukhari, Muslim & Abu Daud) Padahal ALLAH SWT telah melarangperbuatan zina dan segala sesuatu yang boleh mendekati kepada perbuatan zina.Sebagaimana Firman- NYA;
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnyazina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. (al-Isra: 32)Hukum Bercouple SETELAH memerhatikan ayat dan hadis tadi, maka tidak diragukanlagi bahawa bercouple itu haram, kerana beberapa sebab berikut:

1.Orang yang bercouple tidak mungkin menundukkan pandangannyaterhadap kekasihnya.
2.Orang yang bercouple tidak akan boleh menjaga hijab.
3.Orang yang bercouple biasanya sering berdua-duaan denganpasangan kekasihnya, baik di dalam rumah atau di luar rumah.
4.Wanita akan bersikap manja dan mendayukan suaranya saat bersamakekasihnya.
5.Bercouple identik dengan saling menyentuh antara lelaki danwanita, meskipun itu hanya berjabat tangan.
6.Orang yang bercouple, boleh dipastikan selalu membayangkan orangyang dicintainya.

Dalam kamus bercouple, hal-hal tersebut adalah lumrah dilakukan, padahal satuhal saja cukup untuk mengharamkannya, lalu apatah lagi kesemuanya atau yanglain-lainnya lagi?Fatwa Ulama Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin ditanya tentang hubungancinta sebelum nikah. Jawab beliau;

"Jika hubungan itu sebelum nikah, baik sudah lamaran atau belum, makahukumnya adalah haram, kerana tidak boleh seseorang untuk bersenang-senangdengan wanita asing (bukan mahramnya) baik melalui ucapan, memandang, atauberdua-duaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:
Janganlah seorang lelaki bedua-duaan dengan seorangwanita kecuali ada bersama- sama mahramnya, dan janganlah seseorang wanitaberpergian kecuali bersama mahramnya."

Syaikh Abdullah bin abdur Rahman al-Jibrin ditanya; Jika ada seseorang lelakiyang berkoresponden dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang padaakhirnya mereka saling mencintai, apakah perbuatan itu haram? Jawab beliau;

"Perbuatan itu tidak diperbolehkan, kerana boleh menimbulkan syahwat diantara keduanya, serta mendorongnya untuk bertemu dan berhubungan, yang manakoresponden semacam itu banyak menimbulkan fitnah dan menanamkan dalam hatiseseorang untuk mencintai penzinaan yang akan menjerumuskan seseorang padaperbuatan yang keji, maka dinasihati kepada setiap orang yang menginginkankebaikan bagi dirinya untuk menghindari surat-suratan, pembicaraan melaluitelefon, serta perbuatan semacamnya demi menjaga agama dan kehormatandirinya."


Syaikh Jibrin juga ditanya; Apa hukumnya kalau ada seorang pemuda yang belummenikah menelefon gadis yang juga belum menikah? Jawab beliau;

"Tidak boleh berbicara dengan wanita asing (bukan mahram) denganpembicaraan yang boleh menimbulkan syahwat, seperti rayuan, atau mendayukansuara (baik melalui telefon atau lainnya). Sebagaimana firman ALLAH SWT;
Dan janganlah kalian melembutkan suara, sehinggaberkeinginan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. (al-Ahzaab:32). Adapun kalau pembicaraan itu untuk sebuah keperluan, maka hal itu tidakmengapa apabila selamat daripada fitnah, akan tetapi hanya sekadarkeperluan."

Syubhat Dan Jawapan Yang Sebenarnya Keharaman bercouple lebih jelas darimatahari di siang hari. Namun begitu masih ada yang berusaha menolaknyawalaupun dengan dalil yang sangat rapuh, antaranya: Tidak Boleh dikatakan semuacara bercouple itu haram, kerana mungkin ada orang yang bercouple mengikutlandasan Islam, tanpa melanggar syariat Jawabnya: Istilah bercoupleberlandaskan Islam itu Cuma ada dalam khayalan, dan tidak pernah ada wujudnya.Anggap sajalah mereka boleh menghindari khalwat, menyentuh serta menutup aurat.Tetapi tetap tidak akan boleh menghindari dari saling memandang, atau salingmembayangkan kekasihnya dari masa ke semasa. Yang mana hal itu jelas haramberdasarkan dalil yang kukuh.Biasanya sebelum memasuki alam perkahwinan, perlu untuk mengenal terlebihdahulu calon pasangan hidupnya, fizikal, karaktor, yang mana hal itu tidak akanboleh dilakukan tanpa bercouple, kerana bagaimanapun juga kegagalan sebelummenikah akan jauh lebih ringan daripada kalau terjadi setelah menikah.Jawabnya: Memang, mengenal fizikal dan karaktor calon isteri mahupun suamimerupakan satu hal yang diperlukan sebelum memasuki alam pernikahan, agar tidakada penyesalan di kemudian hari. Namun, tujuan ini tidak boleh digunakan untukmenghalalkan sesuatu yang telah sedia haramnya. Ditambah lagi, bahawa orangyang sedang jatuh cinta akan berusaha bertanyakan segala yang baik denganmenutupi kekurangannya di hadapan kekasihnya. Juga orang yang sedang jatuhcinta akan menjadi buta dan tuli terhadap perbuatan kekasihnya, sehingga akanmelihat semua yang dilakukannya adalah kebaikan tanpa cacat. Sebagaimanadiriwayatkan dari Abu Darda; Cintamu pada sesuatu membuatmu buta dan tuli.


Fenomena Couple Dalam situasi terkini, fenomena pergaulan bebas dan pengabaianterhadap nilai-nilai murni Islam berlaku pada tahap yang amat membimbangkan.Kebanyakan umat Islam kini tidak lagi menitik beratkan nilai-nilai danadab-adab sopan yang dianjurkan oleh Islam melalui al-Quran dan sunnah rasul-NYA.Mereka bukan setakat mengabaikannya dan menganggap perkara itu tidak penting,bahkan mereka menganggapkannya sebagai satu perkara yang menyusahkan aktivitimereka yang menurutkan nafsu dan perasaan semata-mata itu. Nauzubillah Marilahkita sama-sama menjauhi perkara yang seumpama itu dan mejauhi hal-hal yangtelah dilarang (haram). Tegakkanlah yang benar dan katakanlah salah kepada yangbatil. Janganlah berhujah untuk membenarkan perkara yang telah terang haramnyadi sisi ALLAH.Ini artikal kedua (aku lupa ambil dari laman web mana):


Sewaktu di salah sebuah Sekolah Teknik baru-baru ini.
Dalamprogram Keindahan Bersama Mu (KBM). Tika supper time, dua adiklaki-laki bertanya padaku: “Abang setelah slot tadi yang berkata tentanghubungan lelaki & perempuan, fikir saya jika mahu belajar bersama pelajarperempuan itu boleh saja”.
Jawabku:
“Ya…boleh dan tidak boleh!” benakku terkejut. Tapi tenang.

“Boleh seperti dalam kelas bersama guru yang mengajar, memantau,membimbing. Yang libatkan studi group pula, bukanlah berdua laki dan wanita,tapi beramai itupun dengan adab mencapai maksud belajar.”
“Buatapa membuang masa atas nama belajar tapi niat di hati ingin memuaskan mata dannafsu berahi menghampiri wanita, yang ini tidaklah”. jawabku panjang.
“ooo ..” respon tercengang mereka seperti jahil memahami hakikatitu.
“Tapi kan bang, misalan saya mahu sms dengan pelajar perempuandan mahu berkawan, boleh kan?”.
“La, kita semua di sekolah ini, baik saya, baik awak, semuapelajar lelaki dan semua pelajar perempuan adalah kawan. Jikapun tidak pernahbicara sesama tetap kawan. Namun jika intim itu sehingga dibawa dalam sms yangperibadi itu menyalahi perbuatan hati yang murni. Jika abang di universiti ataudi mana sahaja, perlu sahaja terkadang untuk sms sesama kawan perempuan tetapimelihat kepada kepentingan yang mendesak. Seperti urusan berjual beli, itupunabang kira masih boleh dibuat secara khalayak bukan sms ditengah malam hinggamengganggu tidur malam.”
“Tapi bang kan, saya ni cenderung sangat pada perempuan ni.Macamana tu bang? Ye la, saya fikir tak salah jika saya punyai teman wanitauntuk diri saya”. Tanya salah seorang.
“Apa kau fikir abang tidak punya perasaan yang sama seperti kamuberdua, abang bukan malaikat! Semua lelaki dan perempuan punya perasaan yangsama terhadap lain jantina. Jika tiada, ada masalah lain pula yang timbul.”
“Hahaha”. Mereka ketawa.
“Hm, namun jika kita lelaki atau wanita sebelum nikahnya sudahmenikmati rasa
berkasih sayang dari yang bukan muhrimnya, seperti couple, pacarandan sebagainya, berpegang-pegangan, berlagak sudah bernikah, pastinya dihariselepas pernikahannya akan hambar dan tawar suasana suami isteri nanti!”
“Kenapa pula bang?” sedikit berkerut wajah mereka.
“Kernaitulah fitrah psikologi manusia dan itu seerahmanusia. Allah jadikan status suami isteri untuk mencapaikebahagiaan.Selainnya, Allah berpesan adalah dalam lingkunganmurkaNya. Abang berasa begitu dalam hati ni. Cuba kau tanyakan pada mereka yangbercinta selepas nikah. Pasti mereka katakan pada kau, nikmat sekali berianAllah ini. Cuba!”
“Perbuatanselain bernikah adalah perbuatan yang mengundang murka Allah, jika sebelumnikah sudah pandai langgar peraturan , apa jaminan pasangan tadi setelahbernikah akan menjadi baik?”
“Yetak ye juga, logiknya begitu“.Setuju mereka.
“Manusiaini banyak kehendaknya, tak terbatas, Allah jadikan AlQuran itu sebagai checklist kitasewaktu hidup.”
Apa kau orang tak erti, bila lihatramai dari kalangan yang berkasih-kasihan ini, banyaknya merosak di hari kelakhingga susahkan keluarga dan ramai lagi.”
“Tapi tak semua kan!” bangkang mereka padaku.
Apa kau lihat semua yang lahir dalamkeluarga Islam bapa dan ibunya akan masuk syurga?” cantaskupula.
Apa kau fikir mereka yang lahirdalam keluarga bukan Muslim semuanya masuk neraka? Berapa ramai sahabat nabiyang sebelum Islamnya mereka itu, di kehidupan lampaunya musyrik paling bencidengan Islam. Akhirnya mereka dijanji Allah ke syurga!
Dan berapa ramai pula yang mulanyalahir dalam keluarga Islam, di dalam meniti usianya, dia memberitahu ibunya danseluruh negara dia ingin keluar Islam secara terangan. Apakah tindakan inibijak untuk meraih kebahagiaan?!”. Logikku sungguh tinggi kufikir. Aku ingin juga bicara dewasa dengan mereka kerna ku fikir mereka sudahmula erti tentang persoalan seks dan semacamnya.
Tapi ku lihat mereka mula berpandangan sesama sendiri.
“Ya saya erti itu! terima kasih abang! Moga kita berjumpa lagibang.”
Itulah kali pertama dan kali terakhir aku duduk dengan mereka.Moga faham mereka itu membawa kepada tindakan.


Ini lah artikal yang aku bg bebudak ni bincang dan tentukan sendiri mana yang betul n salah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...