Mutiara Kata Untuk Murabbi.

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PUJIAN, DIA BELAJAR MENGHARGAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN CELAAN, DIA BELAJAR MEMAKI"

"JIKA MURID DIAJAR CEMUHAN, DIA BELAJAR RENDAH DIRI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PERSAHABATAN, DIA BELAJAR MENYAYANGI"

"JIKA MURID DIAJAR PERMUSUHAN, DIA BELAJAR BERKELAHI"

"JIKA MURID DIAJAR JAMINAN, DIA BELAJAR MEMPERCAYAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PENGHINAAN, DIA BELAJAR MENYESALI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN KEADILAN, DIA BELAJAR KESAKSAMAAN"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN DISKRIMINASI, DIA BELAJAR MEMENTINGKAN DIRI"

27 Jun 2010

Bahasa Arab Format Baru 2010 (minit curai)

Sekolah .................................................

Minit Curai

Mesyuarat /Taklimat Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) dan Format Baru Bahasa Arab bermula PMR Tahun 2010

Tarikh : 22-23 Jun 2010

Masa : 8.00 Pagi

Tempat : Hotel GoldCourse Klang


Agenda : 1. Ucapan aluan Lembaga Peperiksaan.

2. Perbentangan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)

Lampiran yang diterima : 1. Panduan PLBS

2. Format Pentaksiran Bahasa Arab

Bil

Agenda

1.0

Ucapan aluan Lembaga Peperiksaan

Pengerusi telah memulakan mesyuarat dengan bacaan al-Fatihah. Seterusnya mengucapkan selamat datang dan terima kasih di atas kedatangan guru untuk mesyuarat kajian tindakan ini.

2.0

Perbentangan panduan PLBS Bahasa Arab

2.1 Objektif PLBS adalah untuk mentaksir kebolehan pelajar dalam :

2.1.1 Mendengar, memahami dan bertutur berdasarkan siaran-siaran dalam

bentuk video atau mp3 dalam Bahasa Arab.

2.1.2 Bertutur dengan fasih dalam pelbagai situasi.

2.1.3 Menguasai kemahiran khat :

Tingkatan 1 – Khat Nasakh

Tingkatan 2 – Khat Rika’ah

Tingkatan 3 – Khat Thuluth

2.1.4 Menghafal dan memperdengarkan (tasmi’) puisi, kata-kata hikmah dan

perumpamaan. Mengetahui dan menggunakan perbendaharaan Bahasa Arab dengan tepat.

2.1.5 Menguasai Nahu atau asas tatabahasa Arab serta mampu

mengaplikasikannya.

Tingkatan 1 – Feel Madhi

Tingkatan 2 – Fe’el Muthari’

Tingkatan 3 – Fe’el Madhi + fe’el mudhari’ + Fe’el Amar

2.1.6 Menghafal perbendaharaan kata dengan betul.

Tingkatan 1 – 300 perkataan

Tingkatan 2 – 300 perkataan

Tingkatan 3 – 300 perkataan

Cadangan: pelajar dan guru berbincang tentang kosa kata atau

perbendaharaan kata untuk semua tingkatan.

2.2 Bentuk pelaksanaan;

2.2.1 Pelaksanaan dilakukan oleh guru sendiri.

2.2.2 Pemantauan akan dibuat dari masa ke semasa oleh PPD, JPNS dan KPM.

2.3 Pengurusan dan pengendalian

2.3.1 Semua calon Bahasa Arab dalam peperiksaaan PMR diwajibkan menjalani PLBS dan tidak boleh diwakilkan.

2.3.2 Calon boleh mengambil ujian yang sama beberapa kali.

2.3.3 PLBS dilaksanakan mulai :

Tingkatan 1 – sepanjang P & P

Tingkatan 2 – sepanjang P & P

Tingkatan 3 – sehingga Julai

( untuk pemulaan boleh dibuat hingga 30 Ogos 2010)

2.3.4 Pelaksanaan PLBS oleh guru yang mengajar subjek tersebut.

2.4 Modul PLBS:

Tingkatan 1 – kemahiran mendengar + bertutur + menulis khat = 20 markah

Tingkatan 2 - kemahiran mendengar + bertutur + menulis khat = 20 markah

Tingkatan 3 - kemahiran mendengar + bertutur + menulis khat = 20 markah

Jumlah 60 markah

2.5 Tanggungjawab sekolah

2.5.1 Membentuk jawatankuasa PLBS

2.5.2 Lantik ketua pentaksir sekolah

Ketua pentaksir: .....................................................

Pentaksir sekolah: ......................................................

2.5.3 Melaksanakan PLBS dalam tempoh yang ditetapkan

2.5.4 Merekod pencapaian pelajar- Maklumat skor individu direkod menggunakan Borang PLBS ( individu) yang sama semasa menilai calon dari Tingkatan 1 hingga tingkatan 3.

2.5.5 Semua borang eviden perlu disimpan dan dihantar ke sekolah lain apabila

pelajar ini berpindah.

2.5.6 Menghantar rekod laporan pencapaian ke JPNS.

2.6 Taklimat Modul dan kriteria PLBS (lihat Panduan PLBS m/s 7- 15)

2.6.1 Tingkatan 1 + tingkatan 2 + tingkatan 3 = 60 markah

51-60 markah = cemerlang

36-50 markah = kepujian

26-35 markah = memuaskan

1-25 markah = mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum

0 markah = tidak melaksanakan

2. 7 Penerangan contoh Modul PLBS.

3.0

Taklimat Format Baru

3.1 Penggunaan Bahasa Arab sepenuhnya

3.2 Bahagian A : Soalan Kaedah Asas tatabahasa Arab

Bahagian B : Soalan Pemahaman

Bahagian C : Ungkapan yang sesuai dalam Bahasa Arab

Bahagian D : Karangan 40 patah perkataan dan diberi 4 tajuk pilihan

4.0

Hal-hal lain

4.1 Membaikpulih kelemahan dan kekurangan setelah mendapat taklimat tentang PLBS dan format terbaru Bahasa Arab tahun 2010.

5.0

Penutup

5.1 Mesyuarat ditangguhkan dengan ‘tasbih kafarah’ dan surah al- Asr

(Demi Masa)

Di sediakan oleh: Disemak oleh:

................................. ...............................

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...