Mutiara Kata Untuk Murabbi.

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PUJIAN, DIA BELAJAR MENGHARGAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN CELAAN, DIA BELAJAR MEMAKI"

"JIKA MURID DIAJAR CEMUHAN, DIA BELAJAR RENDAH DIRI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PERSAHABATAN, DIA BELAJAR MENYAYANGI"

"JIKA MURID DIAJAR PERMUSUHAN, DIA BELAJAR BERKELAHI"

"JIKA MURID DIAJAR JAMINAN, DIA BELAJAR MEMPERCAYAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PENGHINAAN, DIA BELAJAR MENYESALI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN KEADILAN, DIA BELAJAR KESAKSAMAAN"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN DISKRIMINASI, DIA BELAJAR MEMENTINGKAN DIRI"

04 Mei 2011

Sumpah Laknat???

Apa nak jadi dengan dunia sekarang. Sumpah laknat yang aku belajar hanya dalam bab Li'an. Aku bukan orang yang pandai dalam baba agama. Aku dah lama terfikir pasal sumpah laknat yang dibuat di masjid tempoh hari...adakah mengikut kehendak Islam atau nafsu semata-mata atau ikut agama lain???

'sekadar gambar hiasan'

Apa maksud Li'an?

Li'an ni membawa maksud suami yang menuduh isterinya berbuat zina.

Atau dia mengucapkan," Aku telah melihatnya melakukan perzinaan,"

atau ia menafikan (mengingkari) kehamilan isterinya bukan oleh dia.

Masalahnya kemudian dilaporkan kepada hakim, dan hakim meminta suami mendatangkan empat orang saksi, yang semuanya menyaksikan perbuatan zina.

Apabila saksi tiada, maka hakim menetapkan li'an di antara mereka berdua.

1. suami bersaksi (mengucapkan dua kalimah syahadat) dengan empat kali saksi, sambil berkata: "Aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku telah melihat isteriku berzina" atau  "Sesungguhnya hamilnya ini bukan olehku"

2. Kemudian dia berkata: " Laknat Allah bagiku (suami) jika berdusta".

Jika si isteri mengaku berbuat zina, maka hukuman (had) harus dilaksanakan baginya.

Jika ia menyangkal, maka si isteri harus:

1. Menampilkan empat orang saksi, sambil berkata," Aku bersaksi kepada Allah, bahawa aku tidak melakukan zina" atau "Sesungguhnya hamil ini adalah hasil perbuatan dia (suami)".

2. Kemudian ia berkata: "Kemurkaan Allah bagiku (isteri) jika ia (suami) benar di dalam tuduhannya".

Kemudian hakim menceraikan mereka, dan tidak dapat bersatu kembali sebagai suami isteri.

Pensyariatannya


Li'an disyariatkan dalam ajaran Islam.

Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 6-9:
"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi lain selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang ke lima, bahawa laknat Allah atasnya, jika termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahawa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar".
Demikian pula, Rasulullah SAW pernah meli'ankan antara U'waimir al-'Ajlani dengan isterinya, dan antara Hilal bin Umayyah dengan isterinya, sebagaimana dikemukakan di dalam hadis sahih dan juga sabdanya:
"Dua orang suami isteri yang saling melaknat, apabila telah bercerai, maka tidak bisa disatukan kembali selamanya." (Hadis Sahih)
Hikmahnya

Di antara hikmah disyariatkannya li'an adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kehormatan suami isteri dan menjaga kemuliaan seorang Muslim.

2. Menghindarkan had (hukuman) menuduh zina dari suami dan menghindarkan had (hukuman) zina dari isteri.

3. Dimungkinkannya mengingkari anak yang terkadang lahir dari orang yang bukan memiliki tempat tidur (bukan  dari suami).

Syarat-syaratnya


1. Suami isteri tersebut dewasa dan berakal, kerana tidak ada taklif (pertanggungjawab) bagi orang gila dan anak kecil, selari dnegan hadis Nabi (diangkat kalam taklif dari tiga kelompok: dari anak hingga dewasa, dari orang yang sedang tidur hingga bangun, dan dari orang yang gila hingga sembuh).

2. Adanya pengakuan dari suami bahawa ia benar-benar melihat isterinya berbuat zina. Dn dalam mengingkari hamil isterinya, hendaklah ia mengakui bahawanya ia sama sekali tidak bersetubuh dengan isterinya atau tidak bersetubuh dalam suatu tenggang waktu yang memungkinkan adanya kehamilan, seperti ia berlaku bahawa isterinya digauli terakhir kali lebih dari enam bulan yang lalu. Jika tidak, maka tidak ada li'an, sebab li'an tidak disyariatkan hanya semat-mata berdasarkan andaian atau prasangka semata-mata.

Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12:
"Wahai sekalian orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya..."
Juga berdasarkan sabda Rasulullah:
(اِيَّاكُم والظَّنَّ. (متفق عليه 
"Hendaklah kamu sekalian menjauhi prasangka"
Dan adalah jauh lebih baik daripada meli'ankan isteri pada keadaan terjadinya tuduhan dengan jalan menceraikannya dan menjauhi dari keraguan hati, serta sakitnya cercaan hati.

3. Hakim yang melaksanakan li'an itu, harus melaksanakannya di hadapan sekelompok orang Mukmin, dengan sighah (kata-kata li'an tadi) yang terdapat dalam Al-Quran.

4. Hakim hendaklah menasihati suaminya.

Rasulullah bersabda:
"ايُّمَا رجلٍ جحدَ ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضّحه على رؤوسِ الاولين والآخرين"
(ابو داود والنسائ وابن ماجه وصححه ابن حبان)
"Apabila seseorang mengingkari anaknya, padahal ia mengetahuinya (bahawa itu adalah anaknya), maka Allah tidak akan melihatnya dan menghinanya dihadapan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian."
Dan hendaklah hakim menasihati ister dengan menasihatkan seperti hadis Rasulullah ini:
" ايما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ،فليست من الله في شئٍ، ولن يدخلها الجنة"
"Apabila seseorang wanita memasukkan seorang laki-laki yang bukan dari mereka (bukan suami atau keluarga) maka Allah tidak akan memperhatikannya sedikitpun juga dan tidak akan pernah memasukkannya ke dalam syurga". (hadis sahih)
5. Hakim memisahkan (menceraikannya) di antara mereka berdua dan tidak akan pernah bertemu (nikah) lahi setelah itu selamanya.

Sabda Rasulullah:
"(المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان أبداً (هو شطر من حديث الذي قبله"
" Dua orang suami isteri yang saling melaknat, apabila telah berpisah (bercerai), maka tidak akan pernah bertemu lagi selamanya" hadis sahih.
6. Menjadi terputus atau hilang anak yang dinafikan dengan li'an dari suami (bapa) yang meli'annya, sehinggan tidak boleh saling mewarisi dan saling memberi nafkah. Hanya dalam kehati-hatian dalam muamalah sehari-hari dianggap bermuamalah seperti dengan anak. Sehingga zakat tidak boleh diberikan kepadanya, tetap mahram (haram dinikahi) anatara dia dengan anak-anaknya, tidak ada qisas di antara keduanya, dan tidak boleh pula saling memberikan kesaksian yang satu terhadap yang lainnya.

Anak tersebut dinisbahkan kepada ibunya, sehingga mereka berdua saling mewarisi. Hal ini sejalan dengan penetapan hukum dari Rasulullah terhadap anak dari orangtua yang saling meli'an, bahwasanya ia dan ibunya saling mewarisi.

7. Jika suami mendustakan dirinya sendiri setelah itu, maka anak tersebut dinisbahkan kepadanya.

p/s: ayat buku ini tidak diubah supaya tidak lari dari maksud asal. Wallahua'lam.

SUMBER: Pedoman Hidup Muslim (Manhaj Muslim) oleh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. Ditrjemakan oleh Drs. Hasanuddin & Didin Hafidhuddin. Cetakan pertama 1996. Penerbit: Victory Agence, KL.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...