Mutiara Kata Untuk Murabbi.

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PUJIAN, DIA BELAJAR MENGHARGAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN CELAAN, DIA BELAJAR MEMAKI"

"JIKA MURID DIAJAR CEMUHAN, DIA BELAJAR RENDAH DIRI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PERSAHABATAN, DIA BELAJAR MENYAYANGI"

"JIKA MURID DIAJAR PERMUSUHAN, DIA BELAJAR BERKELAHI"

"JIKA MURID DIAJAR JAMINAN, DIA BELAJAR MEMPERCAYAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PENGHINAAN, DIA BELAJAR MENYESALI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN KEADILAN, DIA BELAJAR KESAKSAMAAN"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN DISKRIMINASI, DIA BELAJAR MEMENTINGKAN DIRI"

25 Julai 2012

Permulaan Penulisan Sirah Muhammad bin Abdullah SAW

Penulisan Sirah Rasulullah SAW bermula zaman tabi'in:


 • Abban bin Uthman bin Affan (32-105H)
 • Urwah bin Zubair bin Awwam (23-93H)
 • Wahb Ibn Al_Munabbih (wafat 101H)
 • Abdullah bin Abi Bakar bin Hamz Al-Ansari (   -135H)
 • Muhammad bin Muslim bin Syihab Al-Zuhri (50-124H)
 • Asim bin Ammar bin Qatadah Al-Ansary (wafat 129H)
 • Musa bin Uqbah (wafat 141H)
 • Muammar bin Rashid (wafat 150H)


***Menurut Ahli sejarah, hasil penulisan mereka tidak sampai kepada kita.

Seterusnya yang paling masyhur dengan nama Ibnu Ishaq atau Muhammad bin Ishaq bin Yassar r.a (18-151H). Karyanya:

Sirah Rasulullah

 • Al-Maghazi Wa Al-Siyar


***sayangnya kedua-dua buku ini hilang.

Seterusnya dari Ibnu Hisyam atau Abu Muhammad bin Abdul Malik bin Ayub Al-Ansary r.a (wafat 213H). Ibnu Hisyam mengambil sebagahian sirah Ibnu Ishaq dari anak murid Ibnu Ishaq yang masyhur iaitu Ziyad bin Abdullah bin Al-Tufail Al-Bakka'i r.a.


 • Karya Ibnu Hisyam: Sirah Nabawiyyah


***Kata Ibnu Khillikan dalam bukunya,"Ibnu Hisyam ini ialah pengumpul riwayat Rasulullah dalam Kitab Al-Mahazi Wal Al-Siyar oelh ibnu Ishaq setelah disunting dan dibuat beberapa pembaharuan tambahan dan ringkasan. Hasil ini dinamakan Sirah Ibnu Hisyam".

Kitab Sirah Rasullah karya Ibnu Ishaq dan Sirah Nabawiyyah oleh Ibnu Hisyam telah dibuat ulasan oleh dua ulama' yang terkemuka di Sepanyol iaitu; Al-Suhaily (508-581H) dan Al-Kasyani r.a (535-604H)


Penulis sejarah yang hidup sezaman dengan Ibnu Hisyam:
Ibn Sa'd atau Muhammad bin Mani Al-Zuhry (168-230H): anak murid kepada Muhammad bin Umar Al-Waqifi. Kitab masyhur: Tabaqat Kabir. Kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggeris oleh S. Moinul Haq.

Kemudian muncul Muhammad bin Jarir Al-Tabari (224-310H). Kitabnya: Tarikh. Banyak berkaitan pemerintahan Islam.

Seterusnya


 • Dalail Nubuwwah oleh Al-Isfahanny


 • Al-Syamail Muhammadiah oleh Al-Tirmizi (209-279H)


 • Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi


 • Al-Sifa' Al-Muwahib Al-Laduniyyah oleh Qadi Iyadh Al-Qastalany dan Al-Zarqani
 • Zaman 70-an:
  • Sirah Al-Nabawiyya Wal Athar Al-Muhammadiyyah oleh Sayyid Zaini Dahlan, Mufti Mekah Mazhab Syafie.
  • Kitab Nurul Yaqin oleh Syeikh Muhammad Al-Kudry
  Zaman Alaf 21: dalam bentuk novel yang ditujukan kepada orang seperti aku yang tidak suka baca buku sejarah. Bila bentuk novel jatuh minat nak tau.

  SUMBER: Fiqh Sirah oleh Sa'id Ramadhan Al-Buti. Terjemahan Ustaz Darus Sanawi.

  Tiada ulasan:

  Catat Ulasan

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...