Mutiara Kata Untuk Murabbi.

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PUJIAN, DIA BELAJAR MENGHARGAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN CELAAN, DIA BELAJAR MEMAKI"

"JIKA MURID DIAJAR CEMUHAN, DIA BELAJAR RENDAH DIRI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PERSAHABATAN, DIA BELAJAR MENYAYANGI"

"JIKA MURID DIAJAR PERMUSUHAN, DIA BELAJAR BERKELAHI"

"JIKA MURID DIAJAR JAMINAN, DIA BELAJAR MEMPERCAYAI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN PENGHINAAN, DIA BELAJAR MENYESALI"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN KEADILAN, DIA BELAJAR KESAKSAMAAN"

"JIKA MURID DIAJAR DENGAN DISKRIMINASI, DIA BELAJAR MEMENTINGKAN DIRI"

16 Oktober 2010

Sarjana Pengajian Islam

Sesiapa yang berminat boleh baca. Kalau yang tak berminat boleh tinggalkan blog ni. Bukan menghalau ^_^

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
 (unisza/udm/kusza)

1..Sarjana Pengajian Islam (MA) & Doktor Falsafah (Ph.D)
....Bidang pengkhususan yang ditawarkan adalah seperti berikut:
....a) Syariah
....b) Usuluddin
....c) Hadith
....d) Pengajian Arab dan Tamadun Islam
....e) Al-Quran 
....f.) Dakwah 
....g) Pendidikan Islam
....h) Sejarah Islam
....i.) Falak

Banyak bidang...dah lama aku duk belajar kat sini dulu.mmmm...mcmne nak pohon ni?
Menulis tesis sahaja. Permohonan bila-bila masa sahaja kerana tidak melibatkan kuliah.

*******

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
www.ukm.my/ fpi

DOKTOR FALSAFAH, SARJANA PENGAJIAN ISLAM
Pengajian Arab dan Tamadun Islam;
Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah
Syariah
Usuluddin dan Falsafah

Jenis Pengajian : Tesis (Doktor Falsafah dan Sarjana Pengajian Islam), Kerja Kursus dan Disertasi (Sarjana Pengajian Islam)

Bentuk Pengajian : Sepenuh Masa sahaja

Pohon sebelum 30 Ogos 2010....huhuhu. Dah terlepas :(

Permohonan klik (Sini)

*******


Pengajian siswazah di USIM (sini)


Buat masa ini, Pusat Pengajian Siswazah menawarkan program-program ini  dalam bentuk penyelidikan dan penulisan tesis serta pengajian dalam bentuk kerja kursus, sepenuh masa dan separuh masa.


PENGAJIAN SECARA KERJA KURSUS
Sarjana Da’wah dan Kepimpinan Islam
 • Sarjana Kaunseling (Kaunseling Keluarga)
 • Sarjana Pentadbiran Muamalat
 • Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal)
 • Sarjana Bahasa Arab Komunikasi


PENGAJIAN SECARA PENYELIDIKAN DAN PENULISAN TESIS

1. Fakulti Syariah dan Undang-Undang
 • Sarjana Syariah
 • Sarjana Undang-Undang Perbandingan
 • Sarjana Pengajian Quran dan Sunnah
 • Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat
Bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang program yang ditawarkan serta syarat-syarat kemasukan, sila ke laman web Pusat Pengajian Siswazah: http://www.usim.edu.my/cgs


Yuran ( link )


FakultiYuran Pengajian (RM)
PELAJAR MALAYSIA
PhDPhDMASTERMASTER
Sepenuh Masa
(6 Semester)
Separuh Masa
(8 Semester)
Sepenuh Masa
(4 Semester)
Separuh Masa
(6 Semester)
Fakulti Syariah & Undang-Undang9,00010,4004,4005,100
Fakulti Pengajian Quran & Sunnah9,00010,4004,4005,100
Fakulti Kepimpinan & Pengurusan9,00010,4004,4005,100
Fakulti Ekonomi & Muamalat9,60011,2004,8005,700
Fakulti Sains & Teknologi12,60014,4006,4007,200

FakultiYuran Pengajian (RM)
PELAJAR LUAR NEGARA
PhDPHDMASTERMASTER
Sepenuh Masa
(6 Semester)
Separuh Masa
(8 Semester)
Sepenuh Masa
(4 Semester)
Separuh Masa
(6 Semester)
Fakulti Syariah & Undang-Undang11,70013,5205,8006,630
Fakulti Pengajian Quran & Sunnah11,70013,5205,8006,630
Fakulti Kepimpinan & Pengurusan11,70013,5205,8006,630
Fakulti Ekonomi & Muamalat12,50014,5606,3007,410
Fakulti Sains & Teknologi18,60022,40010,40014,400

Yuran PemeriksaanSepenuh Masa (RM)Separuh Masa (RM)
Master's Thesis750.00750.00
PhD Thesis1,500.001,500.00
   
Yuran Pemeriksaan SemulaSepenuh Masa (RM)Separuh Masa (RM)
Master's Thesis300.00300.00
PhD Thesis400.00400.00
   
Lain-lain Bayaran Pengajian(RM)Bayaran
Perkhidmatan150.00 
Pendaftaran dan Bench Fees200.00TIDAK BERULANG
Kad Pelajar10.00 
Kemudahan100.00 
   
Bayaran Ko-Kurikulum  
- Pelajar Sepenuh Masa50.00BERULANG
- Pelajar Separuh Masa30.00(Setiap Sesi)
Keahlian Perpustakaan200.00 
   
Perkhidmatan Kesihatan  
- untuk Pelajar Sepenuh Masa sahaja50.00BERULANG
Insuran24.00(Setiap Sesi)
Lewat Pendaftaran30.00 
Lewat Penghantaran Projek/Thesis**30.00 
*  USIM berhak untuk membuat perubahan/pindaan tanpa pemberitahuan awal.
** mesti dibayar pada setiap 
tambahan semester sehingga thesis dihantar.Bidang Kajian ( link )

FakultiBidang Kajian
Fakulti Syariah dan Undang-Undang
 • Fiqh Muamalat
 • Fiqh Semasa
 • Qawaid Fiqhiyyah
 • Siasah Syariyyah
 • Fiqh Ibadat
 • Fiqh Muqaran (Perbandingan)
 • Fiqh Jinayat
 • Fiqh Munakahat (Al-ahwal As-Syahdhiyyah)
 • Usul Al-Fiqh
 • Qawaid Usuliyah
 • Tarikh Tashrie dan Sistem Undang-undang Islam
 • Sebab-sebab Ikhtilafi Fuqahaa
 • Falsafah Perundangan Islam
 • Undang-undang Harta Intelek dari Perspektif Islam
 • Undang-undang Pentadbiran Perbandingan
 • Undang-undang Perlembagaan Perbandingan
 • Hak Wanita dan Kanak-kanak
 • Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia dan Perbandingan
 • Lain-lain
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
 • Nasikh dan Mansukh
 • Ilmu Qiraat
 • Ayat Ahkam
 • Israiliyat di dalam Tafsir
 • Asbab al-Nuzul
 • Balaghatul Al-Quran
 • Tafsir Maudhu’i 
 • Tafsir Muqoran
 • Tafsir bil Ma’thur
 • Tafsir bil Ra’yi
 • Tafsir Tahlili
 • Tafsir Ijmali
 • Manhaj Mufassirin
 • Tahqiq kitab-kitab Tafsir
 • Takhrij (Penilaian) Hadith
 • Manhaj al Muhaddithin
 • Hadith & Pembangunan Manusia
 • Sunnah dan Bida’ah
 • Hadith Ahkam
 • Hadith Maudhu’i 
 • Hujjiyatu al Sunnah
 • Rijal al-Hadith
 • Lain-lain
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
 • Dakwah Kepada Non-Muslim.
 • Dakwah Kepada Masyarakat Muslim.
 • Pengurusan Islam.
 • Pengurusan Dakwah. 
 • Akidah dan Pemikiran Islam. 
 • Kajian Agama-agama. 
 • Akhlak dan Tasawuf. 
 • Dakwah dan Isu-isu Semasa. 
 • Dakwah dan Hubungan Dengan Ilmu-ilmu Semasa Seperti Komunikasi dan ICT. 
 • Kajian Dakwah Regional. 
 • Kaunseling dan Bimbingan Islam
 • Lain-lain
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
 • Sistem Kewangan Islam.
 • Perbankan Islam dan Takaful.
 • Pentadbiran Korporat
 • Pelaburan dan Perkhidmatan Kewangan. 
 • Pengurusan Risiko. 
 • Pemasaran dan Perniagaan Antarabangsa. 
 • Perakaunan, Pengauditan dan Pelaporan Kewangan. 
 • Pempiawaian dan Penarafan. 
 • Institusi Pembangunan dan Ekonomi Islam. 
 • Pentadbiran Zakat, Harta Awam (Wakaf) dan Baitulmal. 
 • Keusahawanan. 
 • Isu-isu semasa dalam ekonomi Islam dan muamalat.
 • Lain-lain
Fakulti Sains dan Teknologi
 • Bioteknologi Makanan
 • Sains Aktuari, Pengurusan Risiko dan Matematik Kewangan
 • Keselamatan Komputer & Jaminan Maklumat
 • Keselamatan Rangkaian
 • Lain-lain


Syarat Kemasukan ( link )

Pemohon yang hendak mengikuti Program Pengajian Siswazah Universiti Sains Islam Malaysia dalam mana-mana Fakulti di atas mestilah mempunyai sekurang-kurangnya salah satu daripada kelayakan berikut:
Ijazah Sarjana
 • Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian yang baik dalam bidang yang sesuai dengan bidang yang dipohon daripada Universiti Sains Islam Malaysia; atau
 • Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian yang baik dalam bidang yang sesuai dengan bidang yang dipohon daripada mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau
 • Kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda yang sesuai dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat.
Ijazah Doktor Falsafah
 • Ijazah Sarjana dalam bidang yang sesuai dengan bidang yang dipohon daripada Universiti Sains Islam Malaysia; atau
 • Ijazah Sarjana dalam bidang yang sesuai dengan bidang yang dipohon daripada mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau
 • Kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana yang sesuai dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau
 • Calon Ijazah Sarjana yang sesuai dan diperakukan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah untuk menukar status pengajiannya kepada program Ijazah Doktor Falsafah dengan kelulusan Senat.
Pemohon dikehendaki membuktikan kelayakan atau penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris yang memuaskan dan mengemukakan bukti penguasaan bahasa bersama-sama borang permohonan.
Bagi pemohon ke Fakulti Sains dan Teknologi perlu mendapat skor sekurang-kurangnya 460 dalam TOEFL (paper-based) atau 140 dalam TOEFL (computer-based) atau Band 5 dalam IELTS atau Band 4 dalam MUET.
Pemohon yang telah diterima masuk tetapi masih belum memenuhi syarat penguasaan Bahasa Arab dikehendaki mendaftar dan lulus kursus Bahasa Arab yang akan ditentukan.Struktur Program ( link )

Keperluan adalah seperti berikut:

Ujian Kelayakan

Calon yang ingin melanjutkan pengajian mereka dengan menulis tesis, perlu menduduki serta lulus ujian kelayakan sebelum dibenarkan untuk meneruskan kajian/penulisan tesis. Uji kelayakan adalah penelitian sadangan kajian di hadapan ahli Jawatankuasa Uji Kelayakan. Gagal untuk lulus dalam ujian ini, calon boleh menduduki kembali SEKALI lagi.

Tesis
 • Ijazah Sarjana
Setiap calon wajib menyerahkan tesis tidak lebih dari 60.000 kata. (Jumlah perkataan tidak termasuk nota kaki, kutipan, lampiran, formula, jadual, gambar rajah, bibliografi, dll)
 • Ijazah Kedoktoran Falsafah
Setiap calon wajib menyerahkan tesis tidak lebih dari 100.000 kata-kata. (Jumlah perkataan tidak termasuk nota kaki, kutipan, lampiran, formula, jadual, gambar rajah, bibliografi, dll)

Penyeliaan Tesis

Setiap calon akan diletakkan di bawah pengawasan Penyelia / Penyelia Utama dan Penyelia Bersama/Jawatankuasa Penyeliaan yang dilantik oleh Dekan Pusat Pengajian Siswazah. Fakulti akan menentukan pelantikan penyelia.
Calon wajib menghadiri sesi perjumpaan dengan Penyelia / Penyelia Utama dan Penyelia Bersama/Jawatankuasa Penyeliaan sekurang-kurangnya dua kali sepanjang satu semester. Sesi perjumpaan tidak termasuk perbincangan, baik melalui surat, e-mel mahupun telefon.

Peperiksaan
Calon Sarjana atau Doktor Falsafah, yang menyambung pengajian dengan program secara penyelidikan dan penulisan tesis adalah dikehendaki memenuhi syarat berikut:
 • Sebuah tesis perlu diperiksa sekurang-kurangya oleh dua (2) pemeriksa, di mana salah satu dari mereka adalah Pemeriksa Luar.
 • Sebuah ujian lisan bagi mempertahankan tesis mereka di hadapan Jawatankuasa Ujian Lisan, akan dilantik dan disahkan oleh Senat. Penyelia adalah dijemput untuk menghadiri pemeriksaan ini untuk mengesahkan keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pemeriksa
 • Satu laporan dihantar kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah dan salinan dihantar  kepada Ketua Ahli Jawatankuasa Peperiksaan Lisan.
Penganugerahan Ijazah

Hanya calon bersama-sama dengan laporan peperiksaan lisan yang telah disahkan dan salinan tesis telah diterima akan dipertimbangkan oleh Senat untuk penganugerahan ijazah.
Calon yang menulis tesis mereka dalam Bahasa Arab perlu mendapatkan markah sekurang-kurangnya 500 dalam TOEFL atau Band 5 di IELTS atau Band 4 di MUET atau ujian lain yang setara dan diluluskan oleh Senat bagi tujuan Penganugerahan Ijazah.
Calon yang menulis tesis dalam Bahasa Inggeris perlu mendapatkan markah sekurang-kurangnya 600 dalam TOEFL atau Band 6 di IELTS atau Band 5 di MUET atau ujian lain yang setara dan diluluskan oleh Senat bagi tujuan Penganugerahan Ijazah.

Sekarang permohonan dah ditutup. Tahun depan boleh cuba ^_^
Permohonan online ( klik )Setakat ini sahaja aku sempat letak (copy n paste) dlm blog...~HANYA ILMU ALLAH YANG SEMPURNA~

4 ulasan:

 1. KALAU DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM(SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM) MCM MNE KELAYAKAN YG PERLU?

  BalasPadam
 2. vanila putih:
  Anda boleh buka laman web yang disenaraikan di atas. harap boleh membantu

  BalasPadam
 3. if buat Phd or master di Usim untuk research mode mmg tesis perlu dihasilkan sama ada dlm bhs Inggeris atau bhs Arab shj?

  BalasPadam
  Balasan
  1. Maaf. Saya hanya kongsi link utk sambung master. Saudarui boleh tanya pihak usim sendiri. Harap maklum.

   Padam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...